miercuri, 20 aprilie 2016

Evaluarea si motivarea elevului - noua mea carte 2016

Am finalizat (dupa o munca de doi ani) o carte cu esente tari, EVALUAREA SI MOTIVAREA ELEVULUI. In curand va iesi de la tipar. Asa arata coperta noii lucrari dedicata problemelor invatamantului. Acestea sunt tratate din perspectiva elevului, a profesorului si a societatii.

Pentru ca e un subiect intereant, iata si curpinsul cartii:

CUPRINS

Introducere

CAPITOLUL 1 Probleme ale practicii şcolare

    1.1. Repere istorice
    1.2. Societate şi educaţie
    1.3. Legislaţie şi educaţie

CAPITOLUL 2 Dimensiuni ale evaluării şcolare
   
    2.1. Conceptul de evaluare în procesul didactic
2.1.1. Evaluarea – o perspectivă istorică
2.1.2. Evaluarea şi Ştiinţele Educaţiei 
2.1.3. Aspecte terminologice ale conceptului de evaluare
2.1.4. Semnificaţii ale conceptului de evaluare
2.1.4.1. Viziuni asupra evaluării
2.1.4.2. Delimitări conceptuale ale evaluării elevului în învăţământul     preuniversitar        
2.1.5. Definiţia evaluării
2.1.6. Funcţiile evaluării elevilor

    2.2. Dominante ale evaluării
2.2.1. Obiecte  ale evaluării şi obiective ale evaluării
    2.2.1.1. Obiecte ale evaluării
    2.2.1.2. Obiectivele educaţionale
2.2.2. Subiectiv şi obiectiv în evaluare
2.2.2.1. Actorii evaluării
2.2.2.2. Conduite în evaluare
2.2.2.3. Factorii subiectivi ai evaluării
    2.2.2.4. Optimizarea evaluării prin obiectivizare
    2.2.3.Deciziile evaluării: nota, recompensa şi pedeapsa

CAPITOLUL 3. Motivarea elevului în şcoală

    3.1. Motivaţia ca dimensiune a personalităţii
3.1.1. Teorii ale motivaţiei
3.1.2. Motivaţie şi motive
   
    3.2. Motivarea elevului
3.2.1. Motive ale personalităţii umane
3.2.2. Motivaţia elevului în activitatea şcolară
   
    3.3. Evaluarea elevului din perspectivă psihologică
3.3.1. Consecinţe ale evaluării din perspectivă psihologică
3.3.2. Recompensele şi pedepsele

CAPITOLUL 4. Evaluarea resursei umane în educaţie

    4.1. Evaluarea profesorilor de la deziderat la practică

    4.2. Motivarea profesorilor din învăţământul preuniversitar
    4.2.1. Managementul resursei umane şi comportamentul organizaţional
    4.2.2. Motivarea în managentul resurselor umane
   
    4.3. Opţiuni cu privire la evaluarea cadrelor didactice
4.3.1. Prestaţia cadrului didactic ca obiect al evaluării manageriale
    4.3.2. Rezultatele elevilor ca obiect al evaluării manageriale


CAPITOLUL 5. Cum să evaluăm şi să motivăm elevul în învăţământul preuniversitar
   
    5.1. Caracteristicile situaţiei de învăţare
    5.1.1. Starea de fapt
    5.1.1.1. Caracteristici naţionale
    5.1.1.2. Caracteristici educaţionale
    5.1.1.3. Relaţii formale şi informale
    5.1.1.4. Curriculum
    5.1.2. Grădiniţa de copii
    5.1.3. Învăţământul primar
    5.1.4. Învăţământul gimnazial
    5.1.5. Învăţământul profesional şi liceal

    5.2. Caracteristicile elevului – caracteristici ce ţin de dezvoltare
    5.2.1. Importanţa caracteristicile ce ţin de dezvoltare
    5.2.2. Consecinţe în relaţie cu evaluarea

    5.3. Caracteristicile elevului – caracteristici individuale
    5.3.1. Gradul de inteligenţă
    5.3.2. Capacitatea de memorare
    5.3.3. Atitudinile
    5.3.4. Mediul familial
    5.3.5. Microgrupul şi microclimatul social – clasa de elevi
    5.3.6. Problema omogenităţii clasei de elevi
    5.3.7. Consecinţe în relaţie cu evaluarea

    5.4. Igiena procesului de instruire şi educaţie

    5.5. Un model de evaluare a elevului. Strategiile de evaluare
    5.5.1. Evaluarea primară a copilului, înainte de începerea şcolii
    5.5.2. Evaluarea în procesul instructiv – educativ
    5.5.2.1. Evaluarea orală
    5.5.2.2. Evaluarea prin probe scrise
    5.5.2.2.1. Lucrarea de control
    5.5.2.2.2. Extemporalul
    5.5.2.2.3. Teza
    5.5.2.3. Evaluări complementare
    5.5.2.4. Referenţii evaluării
    5.5.2.5. Strategia evaluării elevului. Evaluarea iniţială, cumulativă şi sumativă
    5.5.2.5.1. Acţiunile strategice
    5.5.2.5.2. Funcţia formativă a evaluării
    5.5.2.6. O abordare critică a programelor şcolare actuale în relaţie cu evaluarea
    5.5.3. Evaluările cu caracter naţional
    5.5.3.1. Evaluări naţionale pe parcursul şcolarizării în învăţământul preuniversitar
    5.5.3.2. Evaluări naţionale la terminarea unui ciclu de învăţământ
    5.5.3.2.1.  Evaluarea naţională la terminarea ciclului primar
    5.5.3.2.2.  Evaluarea naţională la terminarea învăţământului general şi     obligatoriu
    5.5.3.2.3.  Evaluarea naţională la terminarea liceului, Bacalaureatul
   
    5.6. Concluzii

Cred ca va provoca dezbateri intense

Greta, alegerile prezidentiale 2019 si nimicul romanesc

Alegerile Europarlamentare din acest an au aratat clar ca o parte a cetatenilor romani a decis sa voteze altceva, adica oameni noi in po...