miercuri, 22 iulie 2015

Astept D.N.A. in actiune

Intrucat in opinia mea  Timişan Carmen Mihaela – preşedinte Tribunalul Hunedoara, Draia Violina – judecător Cameră Preliminară Tribunalul Hunedoara, dar şi Hurdubeu Adriana – prim procuror adj. şi procuror Tomoiu Cristian de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara au comis infractiunile abuz în serviciu, favorizarea infractorului, constituire de grup infracţional, trafic de influenţă pentru a salva grupul infractiunoal constituit la nivelul ISJ Hunedoara, respectiv Tănasă Dorina, Deldegan Iuliu, Cârstea Nicolae, Ordean Maria, am facut o plangere catre DNA.
Iata plangerea:


Plângere

          Împotriva următorilor: Timişan Carmen Mihaela – preşedinte Tribunalul Hunedoara, Draia Violina – judecător Cameră Preliminară Tribunalul Hunedoara, dar şi Hurdubeu Adriana – prim procuror adj. şi procuror Tomoiu Cristian de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara pentru abuz în serviciu, favorizarea infractorului, constituire de grup infracţional, trafic de influenţă.

În fapt,
Am făcut o plângere penală - in 6 Mai 2014 - ce vizează următorii făptuitorii: Tănasă Dorina, Deldegan Iuliu, Cârstea Nicolae, Ordean Maria. Din considerente ce ţin de evitarea muşamalizării acestui caz (intenţii de muşamalizare despre care eu aveam informaţii la acel moment), am trimis această plângere Procurorului General Niţu Tiberiu (am anexat o copie a plângerii). Prin adresa 8830/2014 din data de 11.06.2014 am fost informat de către Ministerul Public că plângerea mea a fost trimisă Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.
Aici, aşa cum am prevăzut,  s-a procedat la protejarea celor patru făptuitori:
1. Procurorul Tomoiu Cristian, în pofida evidenţelor din plângerea mea penală, dispune clasarea cauzei (anexez o copie a ordonanţei);
2. Prim procuror adj. Hurdubeu Adriana respinge plângerea mea formulată împotriva ordonanţei dată de procurorul Tomoiu;
3. În calitate de petent m-am adresat judecătorului de Cameră Preliminară, anexez adresa din data de 05.01.2015. În această cerere am explicat şi comportamentul penal al procurorilor Tomoiu şi Hurdubeu;
4. În data de 12 Ianuarie 2015 s-a emis o citaţie pentru data de 28 Ianuarie 2015, pentru şedinţa de fond în dosarul 169/97/2015. La această şedinţă de fond judecătorul Draia Violina îmi recomandă să citesc documentele de la dosar. Fapt pe care eu îl accept, mi se comunică data noului termen ca fiind 11 Februarie 2015.
5. Întrucât am dorit să aduc noi probe la dosar, solicitate de la CNI Traian Lalescu Hunedoara, am cerut printr-o adresă scrisă trimisă prin Poşta Română preschimbarea termenului, prin adresa din data de 06.02.2015.  Specific că am solicitat în mod expres şi citarea părţilor (anexez cererea de preschimbare a termenului);
6. Cererea mea este acceptată în şedinţa din data de 11 Februarie 2015, şedinţă la care eu nu am participat;
7. NU se face citarea părţilor;
8. În data de 25 Februarie 2015 are loc o şedinţă despre care eu nu am avut cunoştinţă şi în care se respinge plângerea mea, anexez minuta ce mi-a fost trimisă. Prin aceasta cei patru făptuitori au fost protejaţi faţă de consecinţele faptelor lor în faţa legii.
9. Ca urmare, am făcut o reclamaţie către preşedintele Tribunalului Hunedoara, in data de 05.02.2015 în care am explicat situaţia, cerând rezolvarea acestei anomalii. Nu este posibil şi nu accept ca eu să fac o plângere penală şi să nu fiu înştiinţat pentru a-mi susţine cauza, cu atat mai mult cu cat am specificat ca doream sa aduc noi probe la dosar şi am solicitat citarea părţilor.
10. În răspunsul său, Timişan Carmen Mihaela – preşedinte Tribunalul Hunedoara - îmi dă răspunsuri ce dovedesc dorinţa magistraţilor de a-i face scăpaţi pe cei patru, respectiv Tănasă Dorina, Deldegan Iuliu, Cârstea Nicolae, Ordean Maria (anexez răspunsul 9/R/2015 din data de 16.03.2015):
          - "Din cuprinsul memoriului reiese că sunteţi nemulţumit de faptul că pentru termenul din data de 25.02.2015 nu aţi fost citat, însă, dvs. aveaţi termen în cunoştinţă" (pag. 1),
          - "Preschimbarea termenului se dispune prin rezoluţia judecătorului în camera de consiliu şi fără citarea părţilor" (pag. 2).

          Vă rog să observaţi că în pofida cererii mele exprese de citare a părţilor judecătoarea Draia a ignorat această cerere, iar preşedintele tribunalului, Timişan, acoperă şi susţine fapta acesteia.
          Vă rog să observaţi şi faptul ca procuror Cristian Tomoiu nu m-a chemat la finalizarea cercetărilor, pentru a-mi prezenta materialul de urmărire, pentru a fi informat cu situaţia din dosar.
          Prin aceste fapte cei patru făptuitori: Tănasă, Deldegan, Cârstea, Ordean au fost favorizaţi, evitând răspunderea penală (aşa cum am prevăzut la începutul acestui demers).

În consecinţă solicit:
- Să daţi curs prezentei plângeri penale împotriva următorilor: Timişan Carmen Mihaela – preşedinte Tribunalul Hunedoara, Draia Violina – judecător Cameră Preliminară Tribunalul Hunedoara, dar şi Hurdubeu Adriana – prim procuror adj. şi Tomoiu Cristian - procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, pentru abuz în serviciu, favorizarea infractorului, constituire de grup infracţional, trafic de influenţă;
- Având în vedere caracterul penal al făptelor săvârşite de Tănasă Dorina, Deldegan Iuliu, Cârstea Nicolae, Ordean Maria, să dispuneţi prin puterea pe care o aveţi continuarea cercetărilor şi trimiterea lor în judecată pentru faptele pe care le-am reclamat în plângerea penală, respectiv:
          1. Tanasa Maria in calitate de director la C. N. I. Traian Lalescu Hunedoara in complicitate cu inspectorul de specialitate (la acel moment) Deldegan Iuliu emite o decizie ilegala (decizia nr. 75/12.06.2013), pentru reevaluarea unor elevi folosindu-se de un articol din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar "Rofpreu1" (2005) ce nu era destinat reevaluării elevilor, respectiv  Art. 77, Alin.1 si 2, după cum se şi menţionează în decizia 75/12/12.06.2013. Acest articol 77 reglementează cazurile de corigenţă, la sfârşit de an şcolar, nu cazurile de reevaluare; Prin acest fapt, cei patru au putut modifica situaţia şcolară a trei elevi, au modificat notele puse de mine, ca profesor la acea clasă. 
2. Conform Regulamentului, Art. 97 reglementează reevaluarea elevilor. Această reevaluare conform Art. 97 Alin 3 se face de catre cadre didactice (profesori) din unitatea de invatamant in cauza. Tanasa Dorina si Deldegan Iuliu nu respectă prevederile regulamentare si coopteaza in grupul lor infractional doi profesori de la alte scoli: Ordean Maria, Cîrstea Nicolae;
3. Acest grup infractional a modificat notele si mediile pe care eu le-am pus unor elevi;
4. Menţionez ca la data de 12.06.2013, data deciziei de constituire a comisiei ilegale de reevaluare nu putea fi vorba de un examen de corigenţă întrucât elevii claselor a 8-a au incheiat anul şcolar în data de 14.06.2013. Deci ei încă mergeau la lecţii. Menţionez şi faptul că reevaluarea acelor elevi a avut loc în data de 13 iunie 2014, deci cu o zi înainte de a se încheia semestrul 2. Examenele de corigenţă au avut loc în 19 - 21 August 2013.
În mod voit şi evident, cei patru au dorit să modifice notele şi, pe cale de consecinţă, mediile pe care eu le-am acordat acelor elevi.
Pentru reevaluarea unui elev legea prevede prin Regulamentul de Organizare si Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (2005), prin Art. 97, al. 3 în CAPITOLUL VIII, ELEVII următoarele:
          "Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. În situaţia în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/reprezentantul său legal se pot adresa directorului unităţii şcolare, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de specialitate, care nu predau la clasa respectivă".
Din prevederile Art. 97, al. 3 se desprinde metodologia reevaluării elevului, cu următoarea desfăşurare temporală: 1. elevul sau tutorele legal adresează o contestaţie profesorului, 2. dacă e nemulţumit, se adresează directorului unităţii şcolare. 3. directorul unitaţii şcolare va desemna profesori pentru soluţionarea contestaţiei (profesorii sunt din unitatea şcolară). Se observă că reevaluarea elevilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, inspectorul de specialitate neavând niciun rol în acest demers.
5. De observat că procurorii Tomoiu şi Hurdubeu consideră că a existat un conflict intre mine si un elev, ceea ce ar fi justificat folosirea Art. 77. Total gresit, elevii trebuiau reevaluaţi conform Regulamentului, prin Art. 97, iar dacă la examenul de corigenţă s-ar fi constat că există un conflict între mine şi elevi Art. 77 se aplica în totalitate. În mod expres doresc să fac următoarea precizare, dacă eu, în calitate de profesor, cer scăderea notei la purtare a unui elev acest fapt nu înseamnă că între mine şi elev există un conflict. Faptul că eu am cerut scăderea notei la purtare a unui elev s-a şi concretizat în scăderea notei la purtare la patru, deci nu mai exista aşa zisul conflict. Modificarea ilegală a notelor şi mediilor nu s-a făcut doar respectivului elev, ci la trei elevi. Fapta penală există şi e dovedită.

Vă rog să demaraţi acţiunea legală împotriva făptuitorilor:
- Tănasă Dorina, profesor director la Colegiul Naţional de Informatică Traian Lalescu Hunedoara pentru: abuz în serviciu, fals intelectual, fals în înscrisuri şi uz de fals, constituire de grup infracţional organizat, trafic de influenţă prin asocierea cu ceilalţi reclamaţi
- întrucât a numit o comisie în mod ilegal prin decizia nr. 75/12.06.2013; a se reţine şi faptul ca în această comisie a fost adus un profesor dintr-o altă localitate, Cîrstea Nicolae, de la Liceul Teoretic Ghelari, localitatea Ghelari;
- întrucât a creat o comisie ilegală ce a modificat situaţia şcolară a celor trei elevi, printr-o reevaluare nelegală; a folisit procedura prevăzută pentru corigentă în locul procedurii pentru reevaluare.
- întrucât a anulat situaţia şcolară a elevilor Binder Bogdan, Gâlă Ruben, Işvănescu Raul certificată de mine, ca profesor la acea clasă; s-a procedat la anularea notelor mele şi înlocuirea lor cu notele acestei comisii ilegale;
- întrucât modificarea acelor note ale elevilor s-a produs prin fals în catalogul şcolar al clasei respective; modificarea notelor şi mediilor pe semestrul II a avut ca şi consecinţă directă şi modificarea mediei anuale a celor trei elevi, ceea ce a avut – la rândul său - ca o consecinţă directă modificarea mediei cu care aceştia au intrat la liceu.
- Deldegan Iuliu, profesor educaţie fizică, inspector de specialitate educaţie fizică la Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara pentru: abuz în serviciu, fals intelectual, fals în înscrisuri şi uz de fals, constituire de grup infracţional organizat, trafic de influenţă prin asocierea cu ceilalţi reclamaţi
- întrucât a avizat ca inspector decizia nr. 75/12.06.2013 emisă de Tănase Dorina, fapt ce nu era de competenţa sa în acea situaţie, fiind vorba de elevi care doreau o reevaluare;
- întrucât a girat modificarea ilegală a notelor acelor elevi;
- întrucât Tănasă Dorina, ca director, nu avea putere să cheme doi profesori angajaţi la alte unităţi de învăţământ pentru a face parte din comisie, cel ce putea face acest lucru a fost inspectorul de specialitate Deldegan;
- Ordean Maria, profesor educaţie fizică la Colegiul Economic Emanoil Gojdu Hunedoara pentru: abuz în serviciu, fals intelectual, fals în înscrisuri şi uz de fals, constituire de grup infracţional organizat, prin asocierea cu ceilalţi reclamaţi
                   - întrucât a reexaminat elevii numiţi mai sus fără a avea acest drept, notele date de aceasta au înlocuit notele pe care eu le-am trecut în catalog, ca profesor al clasei;
- întrucât Ordean avea posibilitatea să refuze participarea la acţiunile acestei comisii, dar nu a făcut-o, deşi orice profesor ştie că nimeni nu poate trece peste notele puse de un profesor. Prin acceptare, Ordean demonstrează caracterul conştient şi intenţionat al acţiunii sale;
- Cîrstea Nicolae, profesor educaţie fizică la Liceul Teoretic Ghelari, pentru: abuz în serviciu, fals intelectual, fals în înscrisuri şi uz de fals, constituire de grup infracţional organizat, prin asocierea cu ceilalţi reclamaţi
                   - întrucât a reexaminat elevii numiţi mai sus fără a avea acest drept, notele date de aceasta au înlocuit notele pe care eu le-am trecut în catalog, ca profesor al clasei;
- întrucât Cîrstea avea posibilitatea să refuze participarea la acţiunile acestei comisii, dar nu a făcut-o, deşi orice profesor ştie că nimeni nu poate trece peste notele puse de un profesor. Prin acceptare, Cîrstea demonstrează caracterul conştient şi intenţionat al acţiunii sale;

          Având în vedere corupţia pe care eu o reclam prin această plângere la nivelul instituţiilor Justiţei din Judeţul Hunedoara, vă rog să dispuneţi ca aceaste cauze să fie date spre corectă soluţionare la o instanţă din alt judeţ.  Vă rog să reţinţi că am făcut prima plângere cu adresare Procurorului General, tocmai pentru ca aveam informaţii despre corupţia şi intenţiile de muşamalizare de la nivelul Judeţului Hunedoara.

          Îmi rezerv dreptul de a mă constitui parte civilă într-un moment ulterior.
Hunedoara                                                  Petent,

16 Aprilie 2015                               Mihael Adrian Duca


Daca si la acest nivel Justitia va claca, inseamna ca cetatenii trebuie sa-si faca singuri dreptate.
sâmbătă, 4 iulie 2015

Din nou despre CNI Traian Lalescu. Gruparea nu e doar stalinista, ci si religioasa

Aceasta rusine nationala, e o monstra vie a dejectiei umane, in toate formele si toate timpurile.
Intr-un stat condus de infractori e normal ca si structurile statului sa fie la fel, ar fi de mirare sa fie altfel. In cazul CNI Traian Lalescu Hunedoara, se mai adauga si dejectia speciei umane.
Acest colectiv ce ar trebui desfiintat prin ordin de ministru, daca nu printr-un ordin judecatoresc, pentru ca reprezinta un pericol public, un pericol social, in disperarea lor de a atrage copii la scoala au umplut institutia laica de invatamant de icoane si candele crestine.
Explicatia e simpla, daca profesorii sunt prosti, daca copiii sunt prosti, asa e vointa domnului, vointa divina, deci asa trebuie sa fie. Daca pica toti la Bacalaureat, e tot vointa divina.
Despre aceasta hazna religioasa am mai scris aici
http://mihael-duca.blogspot.ro/2015/04/haznaua-religioasa-cni-traian-lalescu.html
Aratam atunci ca la cerea mea cu nr.  226/23.01.2015 institutia stalinista religioasa mi-a raspuns ca "nu are temei legal" pentru a elimina aceste simboluri religioase. Un raspuns aberant si cretin, intrucat nu exista nici un temei legal sa pui insemne religioase in scoli.
Atrageam atentia si parintilor ca media de la religie nu influenteaza media generala, asa incat e o mare prostie sa-ti abuzezi copilul intelectual si psihic pentru 0,03 puncte in plus.Acum exsita o stare de certitudine, parintii trebuie sa faca o cerere scrisa la fiecare inceput de an scolar pentru copiii lor, daca vor sa-si abuzeze copilul cu ore de religie.
Pentru ca nu suport dejectiile umane, am inaintat catre conducerea institutiei o adresa cu nr. 3506/19.06.2015 in care arat ca nu mai particip la nicio activitate in institutie pana la eliminarea simbolurilor religioase.
Iata continutul adresei:


DOAMNA DIRECTOR,

  
          Duca Mihael Adrian, profesor doctor in stiinta, titular Educatie Fizica si Sport, va informez ca nu particip la nicio actiune didactica sau extradidactica in spatii ce sunt impanate cu simboluri religioase.
          Prin adresa 226/23.01.2015 am solicitat eliminarea simbolurilor religioase din institutia de invatamant. Aceste simboluri religioase le-ati introdus in scola fara a avea niciun temei legal, in schimb, mi-ati raspuns prin adresa din 28.01.2015 ca nu aveti temei legal sa le eliminati, ceea ce dovedeste inca o data metodele staliniste cu care lucrati.
          Intrucat Constitutia imi garanteaza dreptul la libera gandire, intrucat Romania este un stat laic si intrucat invatamantul este laic, refuz orice activitate didactica sau extradidactica in spatii ce slujesc prozelitismului religios.


19 IUNIE 2015                                           Duca Mihael Adrian


Greta, alegerile prezidentiale 2019 si nimicul romanesc

Alegerile Europarlamentare din acest an au aratat clar ca o parte a cetatenilor romani a decis sa voteze altceva, adica oameni noi in po...